Flag of Finland
Flag of Sweden
Flag of Finland
Flag of Sweden

Lantbruksföretaget Loviselund

En växtodlingsgård med odling av spannmål men även specialväxter som ärter, oljeväxter och kummin finns med i växtföljden.

Till gården finns även en del skogsareal varifrån vi förädlar en del av virket till ved för försäljning.

Gårdens ladugård har byggts om och renoverats där vi erbjuder vinterförvaring av bl.a. bilar, båtar, husbilar och motorcyklar.

Vad vi gör

Odling, virke, utrymmen och bokföring.

Lagringsutrymme

Gårdens före detta ladugård har totalrenoverats och byggts om till uthyrning för olika ändamål.

Den hyrs till en stor del för förvaring under vintern för bl.a. fordon som inte används under vintersäsongen. Det lämpar sig också bra till t.ex. möbler då det är isolerat och varmt.

Till gården finns även en kall hall som hyrs till sådant som inte behöver stå i varmt utrymme.

Varm hall 8 € / m2 / månad (max höjd 2,9 m)
Kall hall 35 € / m2 / säsong

Till den uthyrda arealen hör även med det utrymme som behövs för att komma runt fordonen, gäller både varmt som kallt.

Fordonen skall vara försäkrade av ägaren under förvaring säsongen mot eventuella skador.
Reservnyckel skall medfölja med fordonet under förvaringstiden

Ved

Virket huggs under vintern och kapas till klabbar under vårvintern. Efter att veden torkat, förvaras den i torrt under tak.

Standardlängden för vedklabben är ca. 33 cm och de klyvs till en lämplig storlek så att vedklabben är direkt färdig att elda för kunden. Andra längder än standard fås även men måste specialbeställas under vårvintern, som typ 50 cm klabber.

Transporten hem till kunden sker med en bil vagn som rymmer upp till 5 kubikmeter. Kombinationen är väldigt lämplig t.ex. för trånga gårdsplaner. Kostnad för transporten beroende av körsträckan, minimi avgift 10 €.

Veden säljs per kubikmeter lös ved.

Björkved 70 € / löskubikmeter + leverans
Blandved 60 € / löskubikmeter + leverans

Bokföring

Vi är specialiserade på jord- och skogsbruks bokföring men givetvis bokför vi också för andra småföretag.

Debitering 55 € / h + moms.

Loviselund lagringsutrymme varastotila

Lagringsutrymme

Gårdens före detta ladugård har totalrenoverats och byggts om till uthyrning för olika ändamål.

Den hyrs till en stor del för förvaring under vintern för bl.a. fordon som inte används under vintersäsongen. Det lämpar sig också bra till t.ex. möbler då det är isolerat och varmt.

Till gården finns även en kall hall som hyrs till sådant som inte behöver stå i varmt utrymme.

Varm hall 8 € / m2 / månad (max höjd 2,9 m)
Kall hall 35 € / m2 / säsong

Till den uthyrda arealen hör även med det utrymme som behövs för att komma runt fordonen, gäller både varmt som kallt.

Fordonen skall vara försäkrade av ägaren under förvaring säsongen mot eventuella skador.
Reservnyckel skall medfölja med fordonet under förvaringstiden

Loviselund ved polttopuu

Ved

Virket huggs under vintern och kapas till klabbar under vårvintern. Efter att veden torkat, förvaras den i torrt under tak.

Standardlängden för vedklabben är ca. 33 cm och de klyvs till en lämplig storlek så att vedklabben är direkt färdig att elda för kunden. Andra längder än standard fås även men måste specialbeställas under vårvintern, som typ 50 cm klabber.

Transporten hem till kunden sker med en bil vagn som rymmer upp till 5 kubikmeter. Kombinationen är väldigt lämplig t.ex. för trånga gårdsplaner. Kostnad för transporten beroende av körsträckan, minimi avgift 10 €.

Veden säljs per kubikmeter lös ved.

Björkved 70 € / löskubikmeter + leverans
Blandved 60 € / löskubikmeter + leverans

Loviselund bokföringstjänster kirjanpitopalvelut

Bokföring

Vi är specialiserade på jord- och skogsbruks bokföring men givetvis bokför vi också för andra småföretag.

Debitering 55 € / h + moms.

Besöksadress

Lönnhammarvägen 10, 10300 Karis

Telefon

045 655 5009

Epost

info@loviselund.fi

Copyright © Loviselund | Designed & Developed by Nivatek Oy