Lantbruksföretaget Loviselund är en växtodlingsgård med odling av spannmål men även specialväxter som ärter, oljeväxter och kummin finns med i växtföljden. Till gården finns även en del skogsareal. Från skogen förädlar vi en del av virket till ved för försäljning. Gårdens ladugård har byggts om och renoverats där vi erbjuder vinterförvaring av bl.a. bilar, båtar, husbilar och motorcyklar.

Tfn 045 655 5009
E-post sunebaarman@gmail.com
Lönnhammarvägen 10, 10300 Karis