Lagringsutrymme

Gårdens före detta ladugård har totalrenoverats och byggts om till uthyrning för olika ändamål. Den hyrs till en stor del för förvaring under vintern för bl.a. fordon som inte används under vintersäsongen. Till det lämpar sig utrymmet bra då det är isolerat och varmt. Till gården finns även en kall hall som hyrs till sådant som inte behöver stå i varmt utrymme.
Hyran 4€/m²/mån.